Termes i condicions 100Colls

TERMES I CONDICIONS 100Colls

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE 100Colls

  1. ASPECTES GENERALS

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CROM EVENT MANAGEMENT, SLU amb CIF B17841495 informa als Usuaris del lloc web sobre la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti en inscriure’s a la 100Colls mitjançant la complementació del formulari de registre habilitat a l’efecte en el propi lloc web.

Per poder navegar en el Lloc Web no cal que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, sí que ho serà per a realitzar la inscripció.

L’emplenament del formulari de Nou compte per part dels Usuaris implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació de la present Política de de Protecció de Dades, pel que hauran de validar la casella habilitada a l’efecte en el formulari de Nova inscripció. Per tant, es recomana que l’Usuari la llegeixi detingudament abans d’emplenar el formulari d’inscripció.

  1. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el formulari d’inscripció, els Usuaris han de proporcionar les següents dades veraces: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i DNI. L’Usuari, en proporcionar a CROM EVENT les seves dades de caràcter personal, consent expressament que CROM EVENT faci ús d’aquestes dades per a fins de comunicació i organització de la 100Colls.

CROM EVENT es compromet a no utilitzar les dades personals per a fins que no estiguin directament relacionats amb la 100Colls. Així mateix, s’han adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  1. ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS COMERCIALS

Mitjançant la validació de la casella habilitada a l’efecte en el Lloc Web o el registre voluntari per rebre newsletters, l’Usuari consent la recepció de notificacions i comunicacions comercials via correu electrònic per part de CROM EVENT.

L’Usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de notificació i comunicació comercial enviant un correu electrònic a events@cromevent.com manifestant aquesta intenció de renúncia.

  1. MENORS D’EDAT

Els menors d’edat no poden inscriure’s a la 100Colls ni subministrar informació personal al lloc web per a ser inclosa en les bases de dades de CROM EVENT sense l’autorització del seu pare, mare o tutor legal. Si un menor d’edat s’inscriu a la 100Colls se li sol·licitarà l’autorització dels pares o tutors legals abans de fer-li l’entrega de dorsal i se li denegarà la participació en cas que no la presenti.

 

  1. MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CROM EVENT es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, de manera que recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com CROM EVENT protegeix seva informació.

  1. TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

Tota la informació que figura a la pàgina web www.100colls.cat i https://inscripcions.cromride.cat referent als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions d’enviament i pagament podran ser modificades per CROM EVENT MANAGEMENT SLU en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i CROM EVENT sempre sota el consentiment de CROM EVENT, l’equip organitzatiu 100Colls.

6.1 PROCÉS DE COMPRA 

La realització d’una comanda a https://inscripcions.cromride.cat  suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les de CROM EVENT si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per CROM EVENT.

 

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU es reserva el dret d’acceptar o denegar, segons el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats a la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, de pagament i d’enviament proporcionades a https://inscripcions.cromride.cat  són reals i fiables. En cas que CROM EVENT comprovés que alguna o part d’aquestes dades fossin falses, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar cap devolució referent a les despeses derivades de la gestió.

 

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat en fer la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament aquesta situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a CROM EVENT de qualsevol responsabilitat.

6.2 PREUS

El lloc web indica els preus actuals. Els preus són vàlids en el moment de la seva publicació i poden ser modificats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU sense previ avís.

 

El pagament de l’import de la compra ha de ser rebut per CROM EVENT, lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

 

A més del que disposa l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte de realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda aniran a càrrec del client.

En realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell qui es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. Si no és així, CROM EVENT, pot aturar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

6.3  PAGAMENT AMB TARJETA

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora de la targeta del client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagament amb l’aplicació REDSYS. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta i el connectarà amb el seu banc/caixa per autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de forma directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment. La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant pel que fa a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. CROM EVENT, no emmagatzema cap informació de la targeta a la seva web, ja que tota la informació de la targeta s’introdueix directament al TPV virtual.

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i https://inscripcions.cromride.cat prendrà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti fer una transacció fraudulenta o estafa.

 

6.4 POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ

En el cas que el client no assisteixi a l’esdeveniment. Tindrà dues opcions respecte a la seva compra:

  1. Cedir la seva plaça a una altra persona. Si troba algú que vulgui participar pot realitzar un canvi de nom sense cap cost adicional, sempre i quan ho notifiqui i realitzi el canvi 15 dies abans de la prova.
  1. Es retornarà el 50% de l’import i s’enviarà el kit de participant, llevat del dispositiu de control.

 

Si es decideix cancel·lar la participació després de la data límit establerta per l’organització, no es podrà retornar l’import de la inscripció, però rebrà el seu kit de participant si així ho sol·licita mitjançant l’adreça de correu info@100colls.cat.